De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 

Overblijven op onze school


Per 1 februari 2008 is de Stichting TSO obs Seghwaert opgericht. Deze stichting werkt op non-commerciële basis. Zij verzorgt deze vorm van opvang conform de richtlijnen die de overheid aan de basisscholen heeft opgelegd. Per locatie is een gecertificeerde coördinatrice verantwoordelijk voor de gang van zaken tussen 11.30 uur en 13.15 uur. Zij worden bijgestaan door een aantal vaste en enthousiaste overblijfkrachten. Per twaalf kinderen is er een overblijfkracht aanwezig.

 

 
 
Er blijven per dag ongeveer 75 kinderen over. 
 
De kleuters blijven over in één van de kleuterlokalen en vanaf groep 3 eten de kinderen in de aula.
De overblijf zorgt voor voldoende drinken, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit: limonade, (chocolade)melk, vruchtensap of yoghurtdrank. De kinderen moeten zelf een lunchpakket meenemen. De overblijf heeft een aantal tosti apparaten. Kinderen vanaf groep 3 mogen van hun boterham met ham en/of kaas een tosti laten maken. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Het is niet wenselijk dat ouders zelf snoep meegeven in de broodtrommel; dit wordt verzorgd door de overblijf. Als het weer het toelaat gaan de kinderen na de lunch onder toezicht naar buiten. Zij kunnen dan gebruik maken van het sport- en spelmateriaal van school.

AANMELDEN VOOR DE OVERBLIJF

U kunt een aanmeldingsformulier vinden in de informatiekast naast de directiekamer van het hoofdgebouw. Dit formulier levert u in bij de coördinatrice van de betreffende locatie. Hierin kunt u tevens aangeven wat uw kind niet mag eten of drinken.
Voor vaste dag(en) is er een abonnement en voor wisselende of incidentele opvang bestaat er een strippenkaart. Een combinatie is ook mogelijk. Informatie hierover vindt u bij het aanmeldingsformulier.
De kosten van de overblijf zijn: € 2,10 per kind, per dag.

ADMINISTRATIE

Op het aanmeldingsformulier vult u tevens de adressen en telefoonnummers in waarop u bereikbaar bent in geval van noodsituaties. Deze administratie staat geheel los van de administratie van school. Tussentijdse wijzigingen in adresgegevens dient u in uw eigen belang aan de coördinatrice door te geven.
Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de overblijfkinderen een formulier mee met het verzoek alle gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de coordinator Marijke van Dorp.

AAN- EN AFWEZIGHEID

Op de bar van de keuken is een schrift aanwezig voor aan- of afmelding van uw kind. U kunt ook eventueel een boodschap inspreken op 06-18352977 met duidelijke vermelding van de naam en de groep van uw kind. 
 

Coördinatrice: Marijke van Dorp