De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

Overblijven op onze school


Per 1 februari 2008 is de Stichting TSO obs Seghwaert opgericht. Deze stichting werkt op non-commerciële basis. Zij verzorgt deze vorm van opvang conform de richtlijnen die de overheid aan de basisscholen heeft opgelegd. Per locatie is een gecertificeerde coördinatrice verantwoordelijk voor de gang van zaken tussen 11.30 uur en 13.15 uur. Zij worden bijgestaan door een aantal vaste en enthousiaste overblijfkrachten. Per twaalf kinderen is er een overblijfkracht aanwezig.

De overblijf zorgt voor voldoende drinken, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit: limonade, (chocolade)melk, of yoghurtdrank. De kinderen moeten zelf een lunchpakket meenemen. De overblijf heeft een aantal tosti apparaten. Kinderen vanaf groep 3 mogen van hun boterham met ham en/of kaas een tosti laten maken. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Het is niet wenselijk dat ouders zelf snoep meegeven in de broodtrommel; dit wordt verzorgd door de overblijf. Als het weer het toelaat gaan de kinderen na de lunch onder toezicht naar buiten. Zij kunnen dan gebruik maken van het sport- en spelmateriaal van school.

aanmelden overblijf


 

Coördinatrice: Marijke van Dorp
     


                
      

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.