De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 

Informatie kleutergroepen


project groep 1 en 2
Vanaf maandag 29 augustus t/m 16 september 2011  werken de groepen 1/2 met het project: 
                                                             
"ALLEMAAL MENSEN".

Hieronder kunt de bijbehorende informatiebrief downloaden over dit thema.

Informatiebrief thema Allemaal mensen.pdfDe kleuters zijn welkom in het lokaal ’s ochtends vanaf 08.15 uur en ’s middags vanaf 13.10 uur. Om 08.30 uur en 13.15 uur gaat de lokaaldeur dicht en gaat de leerkracht met de kinderen aan het werk. Wilt u, wanneer uw kind ziek is, dit voor schooltijd aan school en eventueel de overblijf doorgeven.

Binnenkomst
Houdt u het afscheid kort. Voor een korte mededeling kunt u voor schooltijd altijd terecht bij de leerkracht. Voor een langer gesprek kunt u een afspraak maken.
De jassen worden opgehangen in anti-luizenzakken. Deze worden ondersteboven aan de haak gehangen. Omdat de lussen aan de bovenkant zitten vragen wij u vriendelijk deze aan de onderzijde van de zak te bevestigen.

Overblijven
Wilt u uw kind laten overblijven dan kunt u op school een informatie/inschrijfformulier krijgen. Het aan- en afmelden kan via het antwoordapparaat of het schriftje naast het antwoordapparaat.
Telefoon hoofdgebouw: 3460085
Telefoon dependance: 3460848
Overblijfspullen worden niet meegenomen naar de klas. Graag in een tas meegeven en in de gang in de daarvoor bestemde bakken doen.
In het lokaal hangt een lijst met namen van de kinderen die overblijven en de kinderen die naar de BSO gaan. Wijzigingen en/of toevoegingen graag voor schooltijd aan de groepsleerkracht doorgeven.

Speelgoedmiddag
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand en de vrijdagmiddag voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen. Geen pistolen, pijl en boog of speelgoed dat lawaai maakt. Geen roller-skates, steppen, fietsjes e.d. in verband met de veiligheid van uw kind.
Op de andere dagen mogen de kinderen geen speelgoed meenemen. De speelgoedmiddagen worden op de maandkalender, die in de klas hangt, vermeld.

Drinkpauze
’s Ochtends wordt er tijdens een rustmoment iets gegeten en gedronken. Wilt u s.v.p. iets kleins te eten meegeven bijvoorbeeld een biscuitje, kapitein koek of een stukje schoongemaakt fruit. Het drinken het liefst in een kartonnen pakje en geen zakje.
Alles graag voorzien van de naam van uw kind.

Bewegingsonderwijs
De kleuters gaan twee keer in de week naar de gymzaal. Zij gymmen in hun ondergoed. Gymschoenen zijn niet verplicht. Wilt u ze toch gymschoenen meegeven dan graag schoenen met elastiek/klittenband en met een rubber zooltje s.v.p. voorzien van naam. Leren zolen zijn te glad gevaarlijk!

10-minuten gesprekken
Twee maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprekje met de groepsleerkracht. Op deze momenten bespreken we de ontwikkeling van uw kind.
Het is altijd mogelijk om tussentijds een afspraak te maken met de leerkracht.

Rapporten
Twee maal per jaar ontvangt u een rapport met de vorderingen en de uitslagen van de gemaakte CITO-toetsen.
CITO-toetsen
Twee maal per jaar worden de kleuters getoetst. Het betreft de toetsen:

 • taal voor kleuters
 • ordenen
 • tijd en ruimte

Door middel van de uitslagen van de toetsen kunnen we de ontwikkeling van de kleuters goed volgen.

Dalton onderwijs
Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken zijn de belangrijkste facetten van het Dalton onderwijs. Dit geven wij vorm d.m.v.:

 • het maatjessysteem
 • het werken met een weektaak
 • het gebruik van de dagkleuren
 • het huishoudelijke takenbord
 • uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig werken
 • het arbeid naar keuze bord
 • werken met symbolen/dagritmekaarten

Werkwijze
In de kleutergroepen wordt altijd in de vorm van thema’s gewerkt. Er wordt o.m. aandacht besteed aan: 

 • De ontwikkeling van de taal. Dit d.m.v. opzegversjes, gedichtjes, voorlezen, vertellen, luisteren naar elkaar enzovoort. We letten ook op duidelijk en correct spreken.
 • Het aanleren van allerlei begrippen zoals voor/achter, kort/lang, eerste/middelste/laatste, links/rechts, enzovoort.
 • Het vergelijken van hoeveelheden met de daarbij behorende begrippen zoals veel/weinig, minder/meer, evenveel e.d. Ook leren de kinderen tellen van 1 t/m 10 met daarbij behorende getalsymbolen.
 • Het begrip van tijd, zoals dagen van de week, vandaag, morgen, gisteren, verjaardag, jaargetijden en dagindeling; hiervoor hangen dagritmekaarten en een maandkalender in de klas. Op de maandkalender staan alle belangrijke gebeurtenissen van die maand. Bijvoorbeeld wie zit er vandaag naast de juf? Is er vandaag iemand jarig? Gaan we ergens naar toe? Wanneer is het speelgoedmiddag? Enzovoort.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling d.w.z. leren omgaan met elkaar, rekening houden met elkaar, samen leren spelen, elkaar helpen, zich leren houden aan regels, teleurstellingen leren verwerken enzovoort. Verder gebruiken we “De regel van de week” en in iedere klas hangt een pestprotocol.
 • De ontwikkeling van de grove motoriek (beweging) door buitenspel en bewegingsonderwijs in het speellokaal.
 • De ontwikkeling van de fijne motoriek d.w.z. het leren maken van fijne bewegingen met arm, pols, hand. Dit o.m. door tekenen, verven, knippen, plakken, prikken, insteekmozaïek, schrijfpatronen.
 • De muzikale ontwikkeling door o.a. zingen en bewegen op muziek en het bevorderen van het ritmegevoel.
 • We besteden dagelijks aandacht aan het zelfstandig werken van de leerlingen. We leren de leerlingen omgaan met het arbeid naar keuze bord d.m.v. symboolkaartjes.

Bij dit alles wordt veel gebruik gemaakt van in de groep aanwezig ontwikkelingsmateriaal. We gebruiken in groep 1 en 2 de methodes: Piramide (alle ontwikkelingsfacetten) en Pennenstreken (voorbereidend schrijven). We beschikken over bronnenmateriaal waar zeer veel lesideeën uitgehaald worden. Bijvoorbeeld methode Schatkist, Bewegingsonderwijs in het speellokaal, Projecten voor kleuters, computerprogramma’s, enzovoort. Verder zorgen we altijd voor voldoende prentenboeken in de klas om belangstelling te wekken voor het geschreven woord.

Schooltelevisie
Iedere week kijken de kleuters een kwartier naar het televisieprogramma Koekeloere. Koekeloere besteedt naast de taal- en leesontwikkeling van kleuters veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming. Het leren omgaan met emoties als verdriet, angst, jaloezie en blijdschap komen geregeld aan bod.

Verjaardag
Het kind mag op zijn of haar verjaardag trakteren. De voorkeur gaat uit naar iets gezonds. Beslist geen lolly’s of kauwgom. Uw kind mag hierna met twee kinderen de klassen rond. Uitnodigingen t.b.v. de verjaardag van uw kind worden niet in de klas uitgedeeld. Dit voorkomt teleurstelling bij kinderen die niet uitgenodigd worden.

Veiligheid
Parkeer de auto op een parkeerplek.
Bij ons op school zijn slippers (’s zomers) verboden i.v.m. de veiligheid.
Ook fietsen over de speelplaats is verboden.

Vrije dagen
I.v.m. de leerplichtwet moeten vrije dagen aangevraagd worden door middel van een speciaal formulier dat u bij de directie kunt opvragen.Met vriendelijke groeten,

Juf Stefanie (groep 1/2A)
Juf Loes (groep 1/2B)
Juf Caroline (groep 1/2A en 1/2B)