De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

 

Informatie kleutergroepen

De kleuters zijn welkom in het lokaal ’s ochtends vanaf  08.15 uur en ’s middags vanaf 13.10 uur. Om 08.30 uur en 13.15 uur gaat de lokaaldeur dicht en gaat de leerkracht met de kinderen aan het werk. Wilt u, wanneer uw kind ziek is, dit voor schooltijd aan school en eventueel aan de overblijf doorgeven.


Binnenkomst
Houdt u het afscheid kort. Korte mededelingen (bijv. overblijven, door een ander opgehaald, artsenbezoek) kunt u voor schooltijd in de agenda schrijven die  bij de ingang van het lokaal ligt. Voor een gesprek kunt u een afspraak maken, bij voorkeur na schooltijd.
De jassen worden opgeborgen in anti-luizenzakken.
De tassen gaan in daarvoor bestemde bakken.
Eten en drinken voor de ochtend doet uw kind in de trolley.

Overblijven
Wilt u uw kind laten overblijven dan kunt u uw kind via de website www.overblijvenmetedith.nl aanmelden.
Overblijfspullen worden niet meegenomen naar de klas. Graag in een tas meegeven en in de gang in de daarvoor bestemde bakken doen.
In het lokaal hangt een lijst met namen van de kinderen die op vaste dagen naar de overblijf en/of naar de BSO gaan. Wijzigingen en/of toevoegingen graag voor schooltijd in de daarvoor bestemde agenda schrijven! 

Speelgoedmiddag
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand en de vrijdagmiddag voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen. Geen spelcomputers, pistolen, pijl en boog of speelgoed dat lawaai maakt. Geen rollerskates, steppen, fietsjes e.d. in verband met de veiligheid van uw kind.
Op de andere dagen mogen de kinderen geen speelgoed meenemen. De speelgoedmiddagen worden op de maandkalender, die in de klas hangt, vermeld.

Drinkpauze
’s Ochtends wordt er tijdens een rustmoment iets gegeten en gedronken. Wilt u s.v.p. iets kleins te eten meegeven, bijvoorbeeld een biscuitje, ontbijtkoek of een stukje schoongemaakt fruit. Het drinken het liefst in een kartonnen pakje of beker en geen zakje.
Alles graag voorzien van de naam van uw kind.

Bewegingsonderwijs
De kleuters gaan wisselend één of twee keer in de week naar de grote gymzaal. Ook maken we ’s middags gebruik van het speellokaal in de “Spelevaert”. Zij gymmen in hun ondergoed. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. Wilt u uw kind gymschoenen meegeven met elastiek/klittenband en met een rubber zooltje s.v.p. voorzien van naam. Leren zolen zijn te glad dus gevaarlijk!
Zorg op de gymdagen voor makkelijk uit en aan te trekken kleding, schoeisel en eventueel een hemdje.

Persoonlijke verzorging en ongelukjes
Als uw kind nog regelmatig een ongelukje heeft vragen we u om reservekleding in de tas of luizenzak van uw kind te doen. Mocht uw kind in de broek gepoept hebben, dan bellen we u om uw kind te komen halen.

10-minuten gesprekken
Twee maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprekje met de groepsleerkracht. Op deze momenten bespreken we de ontwikkeling van uw kind.
Het is altijd mogelijk om tussentijds een afspraak te maken met de leerkracht.

Rapporten
Vanaf het moment dat uw kind minstens een half jaar bij ons op school zit, ontvangt hij/zij een rapport. Dit is twee maal per jaar, hierin ziet u de vorderingen en de uitslagen van de gemaakte Cito-toetsen.

Cito-toetsen
Twee maal per jaar worden de kleuters getoetst (vanaf het moment dat uw kind een half jaar onderwijs heeft genoten). Het betreft de toetsen:
- taal voor kleuters
- Rekenen voor kleuters.
Door middel van de uitslagen van de toetsen kunnen we de ontwikkeling van de kleuters goed volgen. 

Dalton onderwijs
Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie zijn de belangrijkste facetten van het Dalton onderwijs. Dit geven wij vorm d.m.v.:
- het maatjessysteem
- het werken met een weektaak/planbord
- het gebruik van de dag kleuren
- het huishoudelijke takenbord
- uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig werken
- het arbeid naar keuze bord
- werken met symbolen/dagritmekaarten

Werkwijze
In de kleutergroepen wordt altijd in de vorm van thema’s gewerkt. Er wordt o.m. aandacht besteed aan:
- De ontwikkeling van de taal. Dit d.m.v. opzegversjes, gedichtjes, voorlezen, vertellen, luisteren naar elkaar  enzovoort. We letten ook op duidelijk en correct spreken.
- Het aanleren van allerlei begrippen zoals voor/achter, kort/lang, eerste/middelste/laatste, links/rechts, enzovoort.
- Het vergelijken van hoeveelheden met de daarbij behorende begrippen zoals veel/weinig, minder/meer, evenveel e.d. Ook leren de kinderen tellen van 1 t/m 10 (en 11 t/m 20) met daarbij behorende getal symbolen.
- Het begrip van tijd, zoals dagen van de week, vandaag, morgen, gisteren, verjaardag, jaargetijden en dagindeling; hiervoor hangen dagritmekaarten en een maandkalender in de klas. Op de maandkalender staan alle belangrijke gebeurtenissen van die maand. Bijvoorbeeld wie zit er vandaag naast de juf? Is er vandaag iemand jarig? Gaan we ergens naar toe? Wanneer is het speelgoedmiddag? Enzovoort.
- De sociaal-emotionele ontwikkeling d.w.z. leren omgaan met elkaar, rekening houden met elkaar, samen leren spelen, elkaar helpen, zich leren houden aan regels, teleurstellingen leren verwerken enzovoort. Verder gebruiken we “De regel van de week” en in iedere klas hebben we een “Daltonregel” die per week centraal staat. Tevens hangt er een pestprotocol.
- De ontwikkeling van de grote motoriek (beweging) door buitenspel en bewegingsonderwijs in het speellokaal/gymzaal.
- De ontwikkeling van de kleine motoriek d.w.z. het leren maken van fijne bewegingen met arm, pols, hand. Dit o.m. door tekenen, verven, knippen, plakken, prikken, insteekmozaïek, schrijfpatronen. Overigens stimuleren wij de kinderen hun naam links boven hun werk of tekening te schrijven. Wij gebruiken niet de blokletters maar de leesletters. Een voorbeeld van deze letters kunt u bij de leerkracht krijgen.
- De muzikale ontwikkeling door o.a. zingen en bewegen op muziek en het bevorderen van het ritmegevoel.
- Het zelfstandig werken van de leerlingen. We leren de leerlingen omgaan met het arbeid naar keuze bord/planbord d.m.v. symboolkaartjes.

Bij dit alles wordt veel gebruik gemaakt van in de groep aanwezig ontwikkelingsmateriaal. We gebruiken in groep 1 en 2 de methodes: Piramide (alle ontwikkelingsfacetten) en Wereld In Getallen (rekenen) Pennenstreken (voorbereidend schrijven). We beschikken over bronnenmateriaal waar zeer veel lesideeën uitgehaald worden. Bijvoorbeeld methode Schatkist, Bewegingsonderwijs in het speellokaal, Projecten voor kleuters, computerprogramma’s, enzovoort. Verder zorgen we altijd voor Voldoende prentenboeken in de klas om belangstelling te wekken voor het geschreven woord.

Verkeersonderwijs
De kleuters werken jaarlijks aan het thema verkeer. Aan dit thema zijn 3 praktische verkeerslessen gebonden. Deze praktijklessen worden meestal in het voorjaar gegeven.

Schooltelevisie
Iedere week keken de kleuters een kwartier naar het televisieprogramma Koekeloere. Koekeloere besteedt naast de taal- en leesontwikkeling van kleuters veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming. Het leren omgaan met emoties als verdriet, angst, jaloezie en blijdschap komen geregeld aan bod. Het programma wordt echter niet meer gemaakt. We kijken wel naar herhalingen.

Verjaardag
Het kind mag op zijn of haar verjaardag trakteren. De voorkeur gaat uit naar iets gezonds. Beslist geen lolly’s of kauwgom. Uw kind mag hierna met twee kinderen de klassen rond. Uitnodigingen t.b.v. de verjaardag van uw kind worden niet in de klas uitgedeeld. Dit voorkomt teleurstelling bij kinderen die niet uitgenodigd worden.

Veiligheid
Parkeer de auto op een parkeerplek.
Bij ons op school zijn slippers zonder achterbandje (’s zomers) verboden i.v.m. de veiligheid.
Ook fietsen over de speelplaats is verboden.

Vrije dagen
I.v.m. de leerplichtwet dienen vrije dagen aangevraagd worden door middel van een formulier dat u bij de directie kunt opvragen.

Klassenouders
Klassenouders zorgen voor de communicatie tussen leerkracht en ouders aangaande sportdag, herfstwandeling en andere activiteiten waarbij al dan niet de hulp van ouders wordt gevraagd. 

Met vriendelijke groeten,
Juf Desirée en juf Sabrina (groep 1/2A)
Juf Caroline (groep 1/2B)
Juf Loes en juf Christa (groep 1/2C)