De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 

Informatiebrief algemeen

  

Deze informatiebrief is een aanvulling op de jaarlijkse

informatieavond. Het was de bedoeling om deze

schriftelijke informatie na afloop van de avond mee te geven,

maar hiervoor ontbrak de tijd. Het specifieke stukje over de betreffende groep heeft u reeds ontvangen. Hieronder treft u het algemene gedeelte aan:

 

Daltononderwijs

Het Daltononderwijs kent drie principes:

-          Zelfstandigheid

-          Samenwerking

-          Verantwoordelijkheid.

Deze drie hoofdkenmerken hebben als doel leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen, zodat elk kind zich prettig voelt in de school en daar ook wil leren.

Een deel van het lesprogramma wordt aangeboden d.m.v. de weektaak. In deze weektaak verwerken de kinderen zelfstandig een deel van de basisstof en een deel van de verdiepingsstof. De kinderen worden verantwoordelijk gesteld voor hun eigen werk. Het gemaakte werk wordt dan ook zoveel mogelijk door de leerlingen zelf nagekeken en afgetekend in de kleuren van de week. De leerkracht houdt uiteraard een overzicht van de totale groep bij. De tijd die aan de weektaak wordt besteed, wordt langer naarmate de kinderen ouder worden.

  

Schoolregels

Aangezien kinderen een behoorlijk deel van de dag doorbrengen op school, is het uitermate belangrijk, dat zij zich daar veilig en op hun gemak voelen. Een positieve sfeer werkt mee aan een optimale ontwikkeling van een kind. Een school heeft de taak om kennis en vaardigheden aan te leren en daarbij is het pedagogisch klimaat op school van essentieel belang. Wij hebben dan ook regels ingevoerd, die gelden voor alle leerlingen. Deze schoolregels zullen niet altijd dezelfde zijn als de regels thuis. Wij houden ons echter aan de schoolafspraken. Wanneer wij ons zorgen maken over een kind, nemen we in een vroeg stadium contact op met de ouders. Het is dan noodzakelijk dat wij, net als bij leerproblemen, samen met de ouders het probleem proberen op te lossen. Ook voor leer- of een gedragsprobleem kan een handelingsplan nodig zijn. Wij doen in ieder geval onze uiterste best om te zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Iedere week staat de regel van de week vermeld in de nieuwsbrief en wij hopen, dat u deze regels thuis wilt ondersteunen.