De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

De Dalton/PR werkgroep

Deze werkgroep bestaat uit teamleden en ouders die een aantal keren per jaar bij elkaar komen om over onze PR activiteiten en ons Daltononderwijs te praten. U kunt hierbij denken aan het verbeteren van de communicatie tussen school en ouders, acties om het vandalisme tegen te gaan of om de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten etc.

Het betrekken van- en het overleggen met ouders over ons onderwijs vinden wij erg belangrijk.

Regelmatig geeft de school een enquête uit, de zogenaamde Ouder-Tevredenheids-Peiling. Ouders krijgen dan de gelegenheid kenbaar te maken hoe zij over onze school denken. 

De uitslagen van de enquête kunnen een nieuwe bijdrage leveren aan de agenda van de PR werkgroep.

De teamgeleding van de Dalton/PR werkgroep bestaat uit:

Stefanie Roland (coördinator), Els Noordtzij en Saskia Klos.

De oudergeleding bestaat uit:

Chantal van der Meer, Esther van der Spek, Michel Brummelhuis, Marjan Bastiaan

 

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.