De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

De medezeggenschapsraad 

De MR Springplank bestaat uit ouders en leerkrachten van De Springplank.
Wij vertegenwoordigen met 6 leden als volgt: 
 

Teamgeleding

Desirée Leeflang

Lenni Maas

Annemarie Haasnoot

Oudergeleding

Cindy v.d. Bogert

Chantal v.d. Meer

Karin Snaijer


Wij bespreken tijdens de vergaderingen – die in principe openbaar zijn – beleidsmatige beslissingen die de school moet nemen. Wij hebben hierin medezeggenschap, de ene keer adviesrecht en de andere keer instemmingsrecht.
Dat kan gaan over zaken waar u of uw kind direct mee te maken heeft.
Bijvoorbeeld hoe de overblijf geregeld is, hoe de school zich opstelt bij intimidatie, of de leeropbrengsten goed genoeg zijn, welke normen en waarden gehanteerd worden etc.
Zit u met vragen of opmerkingen van beleidsmatige aard?
Neemt u gerust contact op met de MR. U kunt ons altijd bereiken via de leerkracht van uw kind, de directie of het mailadres van de school. Wilt u graag iets met speciaal een ouder van de MR bespreken, geef dit dan aan, de directie zal u graag met ons in contact brengen.

Lenni Maas,
voorzitter MR Springplank.