De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 

Het daltonfonds


Daltononderwijs
Op De Springplank krijgt uw kind les volgens het daltonsysteem. Dit betekent onder andere dat uw kind, naast klassikale lessen, ook een groot aanbod van lesmaterialen krijgt waarmee het, tijdens de daltonuren, zelfontdekkend kan leren en zich zo zelfstandig verder kan ontplooien. Daarnaast vinden er, overeenkomstig de dalton-filosofie, in toenemende mate groepsdoorbrekende activiteiten plaats.

Daltonfonds/doelstelling
Enkele ouders hebben in juni 2001 een stichting opgericht: de Stichting daltonfonds o.b.s. De Springplank. De stichting had in eerste instantie als doel: het werven van gelden voor de aanschaf van duurzame leermiddelen ten behoeve van het daltononderwijs op de De Springplank.

Het bestuur van het daltonfonds bestaat uit ouders en twee leerkrachten. De  Ouderraad van de school is in het bestuur vertegenwoordigd. Het bestuur houdt tevens nauw contact met de directie van de school.

Inmiddels is het daltonfonds zich meer gaan concentreren op het financieel mogelijk maken en (doen) organiseren van onder andere groepsdoorbrekende projecten, waarbij de leerlingen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken.

Wat heeft het daltonfonds al bereikt
?
Het financiële steun van het daltonfonds zijn de afgelopen jaren voor alle groepen van de school diverse daltonmaterialen aangeschaft, zoals zelfcorrigerende rekenspelletjes, extra oefenmaterialen op het gebied van rekenen en taal, Picco Piccolo en K'nex.
Binnen de nieuwe doelstelling heeft het daltonfonds diverse uitstapjes voor de mogelijk gemaakt en georganiseerd. Zo zijn we naar het museum voor Volkenkunde, Naturalis, kinderboekenmuseum geweest en zijn er workshops streetdance en judo georganiseerd.

Uw bijdrage
Het daltonfonds is afhankelijk van donaties en giften en organiseert een tot één maal per jaar een actie waarmee gelden worden ingezameld. Van dit geld wordt een educatief uitstapje voor de leerlingen georganiseerd. 

U wilt toch ook dat uw kind zo veel mogelijk uit het daltononderwijs kan halen? Doe daarom een donatie aan het daltonfonds! Het rekeningnummer van het daltonfonds is: 9107860 (Postbank) t.n.v. Stichting daltonfonds obs De Springplank te Zoetermeer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het daltonfonds? De leerkracht of de directie van de school brengt u graag in contact met het bestuur van het daltonfonds.


Stichting daltonfonds o.b.s. De Springplank 
Irisvaart 6-8
2724 TT  ZOETERMEER
(KvK Haaglanden nummer 27242791)