De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen

Print

De laatste maanden zijn er veel nieuwe leerlingen aangemeld. Dat ouders steeds meer voor ons onderwijsconcept kiezen is uiteraard voor de school prettig, echter om te voorkomen dat de (kleuter)groepen gedurende het schooljaar te groot worden, is het voor ons wenselijk dat nieuwe kleuters minimaal een jaar voor hun vierde verjaardag worden aangemeld.

We verzoeken u ouders van jonge kinderen in uw buurt daarop te wijzen.

Ook indien u in de loop van dit of komend schooljaar gaat verhuizen, verzoeken we u dit aan ons door te geven. Dergelijke informatie is voor ons van groot belang.