De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

Goede beoordeling inspectie

Print
Bezoek onderwijsinspectie

Voor de zomervakantie heeft de onderwijsinspectie De Springplank beoordeeld in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Daarbij is de school op alle onderdelen uitgebreid onderzocht. Deze gegevens zijn ook gebruikt voor het onderwijsjaarverslag dat aan het eind van dit jaar verschijnt.
Het eindoordeel van de inspectie is zeer positief. De school voldoet op alle onderdelen aan de kwaliteitsnormen en op de onderzochte onderdelen: kwaliteit, borging van resultaten - opbrengsten en onderwijs op maat voor leerlingen
 krijgt de school het predicaat: GOED !

U kunt de samenvatting van het rapport lezen door op de onderstaande link te activeren.

Samenvatting Inspectierapport