De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

Toekomstbestendig onderwijs

Print

Naar school gaan in 2017 vraagt een andere manier van onderwijs dan 10 jaar geleden. Om kinderen goed voor te bereiden om als stabiele burger aan een snel veranderende maatschappij te kunnen deelnemen, wordt ons onderwijs aangepast aan de toekomst. Een school is meer dan taal, rekenen, lezen en spelling. Persoonlijkheidsontwikkeling en kennis van onze maatschappij vinden wij belangrijke aspecten van ons onderwijs. Want hoe ziet de toekomst eruit? Welke toekomstige banen zijn er dan en welke vaardigheden moeten kinderen beheersen?

Met deze vraagstukken zijn wij als team aan het werk. Wij werken al enkele jaren aan nieuwe lesmethodes en onderwijs dat meer op de toekomst aansluit. Deze lesmethodes zijn meer gericht op ontdekkend en onderzoekend leren waarbij kinderen veel meer de regie hebben over hun eigen leerproces. Iedere leerling ontvangt een dag- en weektaak op maat, waarin we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan zijn/haar onderwijsbehoeften en talenten.

Het ontwikkelen van toekomstbestendig onderwijs is een interessante zoektocht waar wij als team regelmatig met elkaar in gesprek zijn. Alleen op die manier kunnen wij, ook in de toekomst, de onderwijskwaliteit bieden die u van ons gewend bent. Wij zullen u op de hoogte houden van de stappen die we gaan nemen.