De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 

Wat betekent daltononderwijs op De Springplank ?

Print

Is daltononderwijs geschikt voor mijn kind is een veelgestelde vraag ?

Ja,  Daltononderwijs is voor elk kind geschikt. Geen enkel kind is hetzelfde en een daltonschool sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind.

Wat is de meerwaarde van een Daltonschool ?

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking zijn vaardigheden die niet alleen in het voortgezet onderwijs belangrijk zijn, maar ook in de maatschappij (en dus ook bij u thuis!). Door maatwerk in het onderwijsaanbod willen wij meer uit kinderen halen.

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt er op onze school veel aandacht aan zelfstandig werken en zelfstandig leren, leren gegeven. We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen en samen met anderen te werken.  

De leerkracht onderzoekt steeds wat een leerling nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Daarnaast willen we bij kinderen de vaardigheid van het zelfstandig kunnen denken en handelen vergroten. Hiervoor is het nodig, dat de leerlingen leren hoe ze informatie vergaren, hoe ze zaken op waarde moet schatten en hoe ze keuzes maken. Hierin verschilt ieder mens en daar houden we dan ook rekening mee in ons onderwijs. Wij dagen leerlingen uit, hun opdrachten tot een goed einde te brengen en ze te leren beoordelen welke beslissing te nemen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen, om later als volwassene goed te kunnen functioneren.

Door de daltonprincipes zijn we in staat zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van onze leerlingen. Hierdoor willen wij onze leerlingen het onderwijsaanbod bieden dat zij nodig hebben.

Onze leerlingen hebben een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zij kunnen goed samenwerken en hebben een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs. Door maatwerk (ieder kind heeft binnen het onderwijsprogramma een dag- en weektaak) zijn onze resultaten op of boven het landelijk gemiddelde.