De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 

Op deze pagina kunt u brieven vinden die in het schooljaar via de mail/post naar ouders verstuurd zijn.

OUDERBIJDRAGE 2016-2017.pdf