De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl
Pedagogisch Handelen op De Springplank

Waar zoveel kinderen elkaar dagelijks ontmoeten is het belangrijk dat er duidelijkeafspraken zijn. Heldere afspraken met kinderen over wat wel en niet mag binnenschool en wat wij van elkaar verwachten.  Het team heeftnaast een lesgevende taken ook een vormende, opvoedende taak: onze leerlingenopvoeden tot volwaardige, zelfstandige burgers. We vinden het belangrijk datonze leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Onzeleerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarinkinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
We hechten dan ook veelwaarde aan positieve, competente en motiverende leerkrachten die de leerlingenbegeleiden bij hun werk en spel.

In samenspraak met de MR is het pedagogisch beleid op de Springplank geformuleerd. Dit document kunt u hieronder vinden:

pedagogisch beleid en handelen De Springplank