De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

Klassenouders op De Springplank

Op Daltonbasisschool De Springplank maken wij met veel plezier gebruik van klassenouders.

Wat wordt er van de klassenouder verwacht? (taken)
Een klassenouder is namens de ouders contactpersoon voor de groepsleerkracht.
Hij/zij regelt ouderhulp bij schoolactiviteiten, waarvan de groepsleerkracht aangeeft dat ouderhulp gewenst is.
In sommige klassen wordt er voor de verjaardag van de leerkracht geld ingezameld en een gezamenlijk cadeau gekocht. Dit regelt de klassenouder.
Een klassenouder zal waarschijnlijk vaker dan andere ouders in de school aanwezig zijn. Het kan zijn dat hierdoor bepaald gedrag of moeilijkheden m.b.t. leerstof bij kinderen opvalt. Het is echter wel de bedoeling dat de klassenouder hierover niets naar buiten brengt. Niets is zo vervelend als dat er door andere ouders over jouw kind gepraat wordt.

Wat wordt er niet van de klassenouder verwacht?
Er wordt niet van de klassenouder verwacht dat hij/zij zich aangesproken moet voelen om mee te helpen met de te organiseren activiteit. De klassenouder is degene die het onder alle ouders van de klas bekend maakt. Natuurlijk is het prima dat een klassenouder mee gaat, maar het is niet vanzelfsprekend. Het gaat erom dat er tenminste twee ouders per groep zijn.

Hoe wordt de klassenouder geïnformeerd?
Aan het begin van het schooljaar bespreken de leerkracht(en) met de klassenouders hoe de contacten tussen hen verlopen.

Hoe kan de klassenouder de andere ouders informeren?
Via de mail werkt heel efficiënt. Het is handig om aan het begin van het jaar een actuele mailadreslijst te maken.

Tegen welke problemen kan de klassenouder aan lopen?
Het kan gebeuren dat de klassenouder niet genoeg ouders kan vinden om de activiteit te organiseren. Het zou ook kunnen zijn dat er op het laatste moment afvallers zijn, waardoor er begeleiding te kort is. In zo’n situatie bepaalt de leerkracht of de activiteit doorgaat of niet.
Het kan ook zijn dat klassenouders door andere ouders worden aangesproken over een bepaalde situatie in de klas. De klassenouder kan in zo’n situatie het beste de betreffende ouder naar de leerkracht verwijzen. Mocht het zijn dat een klassenouder meerdere malen wordt aangesproken over een bepaalde situatie, neem dan contact op met de leerkracht.

Wat te doen bij problemen?
Altijd met de leerkracht overleggen wat te doen. Dit kan de klassenouder via de mail doen of bij spoed telefonisch. De klassenouder en leerkracht maken aan het begin van het schooljaar afspraken over wel of niet bellen naar prive nummers. Spoed is het als het een activiteit betreft die voor de volgende dag gepland staat of bepaalde zaken (gebeurtenis) de klas nadelig beïnvloedt.

Terugkerende activiteiten(o.a.):
Aan het begin van het schooljaar bespreek je met de leerkracht(en) waar hij/zij jou hulp nodig heeft en welke activiteiten in de planning zitten waar ouderhulp bij nodig is.

Activiteiten waarbij ouderhulpgewenst is zijn o.a:
- Excursies (hetzij met auto-,fiets- of wandelbegeleiding)
- eventueel creatieve middagen/groepsdoorbrekende activiteiten
- eventueel hulp bij depodiumoptreden
- kinderboekenweek/sinterklaas/kerst/voorjaarsfeest
- verjaardag leerkracht.